การทำ WordPress หลายภาษาด้วย Polylang

มีเว็บไซต์จำนวนไม่น้อยต้องการให้แสดงได้หลายภาษา เทคนิคในการทำเว็บไซต์หลายภาษาสำหรับ WordPress มีหลายวิธี และก็มี plugin จำนวนมากที่ช่วยในการแสดงหลายภาษา ในที่นี้จะแนะนำการทำเว็บไซต์สองภาษาด้วย Polylang

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเว็บไซต์สองภาษาหรือหลายภาษาก็คือการเขียนหลายๆภาษาในโพสท์เดียวกัน เช่น เขียนภาษาไทย แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ แล้วทำลิงค์เพื่อ scroll ไปยังส่วนของภาษานั้นๆ วิธีนี้ง่ายแต่ผู้ทำเว็บไซต์ส่วนมากไม่ชอบเพราะว่าดูไม่สวยและทำให้โพสท์ยาวและรกรุงรัง แต่วิธีนี้ดีสำหรับการทำ SEO

อีกวิธีหนึ่งซึ่งสะดวกกว่ามากคือหา plugin ที่มีช่องสำหรับใส่ได้หลายภาษาแยกต่างหากออกจากกัน แต่ทั้งหมดยังอยู่ในโพสท์เดียวกัน แล้วเมื่อแสดงในหน้าเว็บไซต์มีปุ่มให้กดเลือกว่าจะแสดงภาษาไหน โดยไม่ต้องโหลดโพสท์หรือเพจนั้นใหม่ (เพราะถูกโหลดมาพร้อมกันแล้ว) แต่ภาษาใดภาษาหนึ่งจะถูกซ่อนไว้โดยเทคนิคที่เรียกว่า ajax การสลับภาษาโดยวิธีนี้จะลื่นมากเพราะไม่มีการโหลดอะไรเพิ่ม แต่ข้อเสียคือจะมีผลต่อการทำ SEO กับภาษาที่เป็น default เท่านั้น

เทคนิคที่จะกล่าวถึงนี้คือแยกเป็นโพสท์แต่ละภาษาแล้วเชื่อมโยงถึงกัน สมมติว่าเราต้องการทำเว็บไซต์สองภาษา ให้เขียนโพสท์เป็นสองเรื่อง เรื่องหนึ่งเป็นภาษาไทย อีกเรื่องหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) จากนั้นเซตให้โพสท์ทั้งสองเกี่ยวข้องกัน โดย plugin สำหรับ WordPress ที่ใช้เทคนิคนี้คือ Polylang ซึ่งให้ผลดีในการทำ SEO ด้วย

การเซตภาษา

เมื่อติดตั้ง plugin แล้วให้ไปที่ Settings->Languages ซึ่งเราจะต้องเพิ่มภาษาที่เราต้องการเข้าไป เช่นถ้าเรากำลังทำเว็บไซต์สองภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก็ให้เพิ่มภาษาทั้งสองโดยช่อง Choose a language เลือกภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม Add New Language และเลือกภาษาไทยเพิ่มเข้าไป

สอน wordpress
การเพิ่มภาษาใหม่

การเซตเมนู

หลักการของ polylang คือเราจะต้องสร้างเมนูแต่ละภาษาแยกออกจากการเป็นชุด เช่นสมมติว่าเรามีเมนูอยู่แล้วเป็นภาษาอังกฤษดังนี้

Home – Product – Service – About

และเราต้องการเมนูเป็นภาษาไทยดังนี้

หน้าหลัก – สินค้า – บริการ – เกี่ยวกับ

เราจะต้องสร้างเมนูสองอัน อันหนึ่งสำหรับภาษาอังกฤษ สมมติว่าชื่อ menu-1-eng อันหนึ่งเป็นภาษาไทยสมมติชื่อ menu-1-thai โดยเข้าไปที่ Appearance->Menus

สอน wordpress
เราต้องสร้างเมนูเพิ่มอีกชุดสำหรับอีกหนึ่งภาษา

ตั้งชื่อเมนู menu-1-thai แล้วกด Create Menu แล้วสร้างอีกอันหนึ่งชื่อ menu-1-eng

จากนั้นก็เซต menu-1-thai ตามรูป

สอน wordpress
จะต้องเซต theme location ของแต่ละเมนูของภาษาใหม่ด้วย

สังเกตว่าธีมแต่ละตัวจะมีจำนวนเมนูมาให้ไม่เท่ากัน ธีมมาตรฐานมีให้ 2 เมนู คือ Top primary menu และ Secondary menu in left sidebar ซึ่งเมื่อติดตั้ง polylang แล้วแต่ละเมนูจะถูกแตกเป็นหลายเมนูตามจำนวนภาษาที่เรา add เข้าไป ซึ่งชื่อภาษานั้นจะไปต่อท้ายชื่อเมนูตามรูป

ในที่นี้เราต้องการใช้เมนูชุดเดียว(ที่ตำแหน่งเดียว) จึงเซต menu-1-thai ไว้ที่ [Top primary menu ไทย] ตามรูป (1 หมายถึง Top)

ทำนองเดียวกัน เลือก menu-1-eng แล้วเซตไว้ที่ [Top primary menu English]

ณ จุดนี้เราก็ได้เมนูสองอันสำหรับสองภาษาแล้ว

สร้าง page สองภาษา

ตามตัวอย่างข้างต้น ถ้าเรามีเพจชื่อ product ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เราก็เข้าไปแก้เพจนั้น ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีแท็บ Language เพิ่มเข้ามาทางขวา ให้เลือก Language เป็น English แล้วกด update แล้วใต้ Translation ให้กดปุ่ม + ซึ่งจะเป็นการสร้างเพจใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นเพจที่เราจะต้องใส่ภาษาที่สอง ในที่นี้คือภาษาไทย

แต่ถ้ายังไม่มีเพจมาก่อน ให้กด Pages->Add New แล้วใส่ title และ content เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตรง language เลือกภาษาอังกฤษแล้วกดปุ่ม publish จากนั้นกดปุ่ม + ซึ่งจะเป็นการสร้างเพจใหม่

สอน wordpress
เมื่อสร้างเพจใหม่สังเกตว่าจะมี tab เพิ่มสำหรับอีกภาษาหนึ่ง

ภายใต้เพจใหม่ สมมติว่าตั้ง title เป็น “สินค้า” แล้วใส่ content เป็นภาษาไทย เลือก Language เป็น Thai แล้วกด update

มาถึงตอนนี้เราก็จะมีเพจสองอันชื่อ Product และ สินค้า ซึ่ง plugin ตัวนี้จะเชื่อมโยงกันภายในเป็นตัวแปลภาษาซึ่งกันและกัน สังเกตเครื่องหมายที่หน้า Pages->All pages จะต้องคล้ายดังรูปการเชื่อมโยงจึงจะถูกต้อง

สอน wordpress
page จะเพิ่มคู่ที่ตรงกันในแต่ละภาษา

สร้าง post สองภาษา

สำหรับโพสท์ก็เหมือนกับเพจ แต่ง่ายกว่าคือเราไม่ต้องไปเซตเมนูอะไร เขียนโพสท์สองอันคนละภาษาที่เชื่อมกันด้วยแท็บ Language แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของตัวสลับภาษา

การตั้งตัวสลับภาษา

ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีตัวสลับภาษา ซึ่ง polylang มีให้เราเลือกสองแบบคือ หนึ่งสร้างตัวเลือกภาษาเป็นลิงค์หนึ่งในเมนู สองคือลากเอา widget ตัวสลับภาษาไปวาง ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ในที่นี้จะอธิบายการใช้แบบที่สองเพราะยืดหยุ่นกว่า

ไปที่ Appearance->Widgets ในช่อง available widgets ทางซ้ายให้เลือก Language Switcher แล้วเลือกตำแหน่ง (Side bar) ที่จะวางตัวสลับภาษาลงไป (ตามรูปเป็นของธีมมาตรฐานของ WordPress) กด Add Widget

จากนั้นให้เซตลักษณะของตัวสลับภาษาที่ต้องการ

สอน wordpress
เราจะต้องเพิ่มลิงค์สำหรับเปลี่ยนภาษาไปในเมนูด้วย