ลืมรหัสผ่าน WordPress
แก้ไข ลืมรหัสผ่าน wordpress

ลืมรหัสผ่าน WordPress

ปัญหาคลาสสิคของผู้ดูแลเว็บไซต์ (จำเป็น) ก็คือลืมรหัสผ่านของ admin ซึ่งปกติก็จะแก้ปัญหาด้วยการการลิงค์ forgot password

Continue Reading ลืมรหัสผ่าน WordPress