การเปลี่ยน url ของ author จาก username เป็น nickname

  • Post Category:Developer

ตามปกติ WordPress จะเซตให้ user ในระบบมี url เป็น /author/username ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดเผยให้ทราบ วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือใช้ปลั๊กอินหรือใช้ code แก้ไข

Continue Reading การเปลี่ยน url ของ author จาก username เป็น nickname