wordpress pingback

Pingbacks คืออะไร

Pingbacks อาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับผู้เริ่มใช้ WordPress แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่มีมานาน และไม่ใช่เรื่องของ WordPress โดยตรง เป็นเรื่องของระบบ blog เสียมากกว่า และถือเป็นส่วนหนึ่งของการการคอมเมนต์เพื่อสร้างเครือข่ายคนติดตาม blog รวมถึงการทำ SEO ด้วย

แน่นอนว่าเราทำเว็บไซต์ก็ต้องการให้คนเข้ามาดูมากเพื่อให้มีโอกาสขายสินค้าและบริการได้มากที่สุด หรือสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ หรือเพื่องานอดิเรก นอกจากการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจแล้ว การมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถ้าพูดในกรอบของ blog (ไม่ใช้ social tool อย่าง facebook หรือ twitter) แล้ว การเปิดให้มีการคอมเมนต์ถือเป็นหัวใจหลักของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นความนิยมในตัวเว็บไซต์นอกจากจะวัดกันที่จำนวนคลิกต่อวันหรือทราฟฟิคแล้ว ปริมาณของการคอมเมนต์ก็เป็นตัววัดตัวหนึ่ง

คอมเมนต์โดยทั่วไปเรารู้จักกันดี แต่มีคอมเมนต์ลักษณะหนึ่งที่เราอาจจะเคยเห็นในบางโพสต์ คือมีลักษณะเป็นลิงค์ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ลิงค์ลักษณะนี้ในภาษาของ blog เรียกว่า pingbacks หรือการคอมเมนต์โดยผ่านลิงค์ คือเนื้อหาของคอมเมนต์อยู่ในอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งต้องตามไปอ่านเอง

กล่าวอย่างง่ายๆ pingbacks คือ ระบบการคอมเมนต์อันหนึ่ง ที่ผู้คอมเมนต์ทำการคอมเมนต์โพสต์ในเว็บเพจอื่นจากโพสต์ในเว็บไซต์ของเขาเอง แล้วส่งสัญญาณ (ping) มาหาโพสต์นั้น เพื่อให้เจ้าของโพสต์นั้นอนุญาตว่าจะให้ลงคอมเมนต์ของเขาหรือไม่ แต่ไม่มีเนื้อหาของคอมเมนต์มีเพียงลิงค์ที่ส่งกลับไปหาโพสต์ที่คอมเมนต์มา

กลไกของ pingbacks เป็นอย่างไร

Pingbacks เป็นหลักการ จะทำอย่างไรขึ้นอยู่กับระบบ blog นั้นๆจะกำหนด โดยทั่วไประบบที่สนับสนุนหลักการนี้จะทำให้ขั้นตอนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
1. เมื่อคนเขียนโพสต์ในเว็บไซต์ A ทำลิงค์มายังโพสต์ในเว็บไซต์ B เท่ากับว่าโพสต์ใน A ได้คอมเมนต์โพสต์ใน B
2. จะมีข้อความแจ้งไปยังเว็บไซต์ B ว่ามีคอมเมนต์แบบ pingbacks เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ A
3. ผู้ดูแลเว็บไซต์ A รับทราบ ถ้าตัดสินใจอนุมัติ จะมีลิงค์กลับไปยังเพจที่คอมเมนต์มาในเว็บไซต์ B ซึ่งโดยทั้วไปตำแหน่งของลิงค์จะอยู่แถวๆคอมเมนต์ในโพสต์ A

WordPress กับ Pingbacks

WordPress เป็นเครื่องมือทำเว็บไซต์ที่มีฟังก์ชันของ blog อยู่ครบถ้วน รวมทั้งการ pingbacks ซึ่งค่าปกติของ WordPress ทั้งของ .com และ .org (3.5.2) จะเหมือนกันคือจะเปิดการ pingbacks ไว้ทุกโพสต์ เมื่อมีคนทำโพสต์ลิงค์มายังโพสต์ใดโพสต์หนึ่งของเราจะเกิดการ pingbacks โดยอัตโนมัติ คือจะปรากฏเป็นคอมเมนต์หนึ่งในเมนู Comments ตามรูป

ตามตัวอย่างคือมีโพสต์จาก http://successbest.wordpress.com/2013/06/27/……. ทำ pingbacks มาหาเรา ซึ่งในระบบของ WordPress จะถือเป็นคอมเมนต์หนึ่ง ซึ่งถ้าหากเราอนุมัติ pingbacks นั้น ก็จะปรากฏลิงค์กลับไปยังหน้าเพจของโพสต์นั้น ตามรูปเป็นตำแหน่งของ pingbacks ใน Twenty Eleven

ซึ่งตำแหน่งของ pingback จะขึ้นอยู่กับ theme ที่ใช้ บางตัวอาจไปวางไว้ท้ายไตเติ้ล บางทีก็ไปวางไว้ท้ายคอมเมนต์

เปิดใช้ pingbacks ที่ไหน

โดยปกติ WordPress จะเปิด pingbacks ไว้เป็นค่าเริ่มแรก ซึ่งการควบคุมจะทำได้สองระดับ

1. เซตกับทุกโพสต์

เป็นการเซตว่าจะเปิดการใช้หรือไม่ ซึ่งค่าเริ่มแรกเป็นดังรูป คือเปิดไว้หมด แต่การเซตตรงนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเซตเฉพาะโพสต์ได้

setting open pingback notification

การยกเลิกก็ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) ออก

2. เซตเฉพาะโพสต์

ในแต่ละโพสต์เราสามารถกำหนดได้ลงไปอีกชั้นหนึ่งว่า จะให้รับ pingbacks หรือไม่ ค่าเริ่มแรกจะเป็นดังรูป คือเปิดหมด ถ้าไม่ต้องการสำหรับโพสต์ใดก็ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า Allow trackbacks and pingpacks on this page ออก

ปกติออปชั่นนี้จะมองไม่เห็น ให้คลิกที่ Option Screens แล้วคลิกถูกที่ช่อง Discussion

Pingbacks กับ Spam และ SEO

มาถึงตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า หลักการของ pingbacks เป็นหลักการที่ดี เจตนาคือช่วยสร้างเครือข่ายของ blog ช่วยกันดึงผู้อ่านให้ไหลลื่นไปตามลิงค์ที่มีการแนะนำ (ถ้าสนใจ) แต่อีกแง่หนึ่งก็คือสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านถ้าหากว่า pingbacks ไปปรากฏที่หัวโพสต์หรือใต้โพสต์ทุกที่ (คือจะอ่านโพสต์ของเราต่อดี จะคอมเมนต์ในนี้ดี หรือจะตามลิงค์นั้นไปดี) แต่ที่เป็นปัญหาหนักกว่าคือ pingbacks ถูกนำไปสร้างสแปมลิงค์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับโพสต์ และหากไม่ดูให้ดีก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราดูตกต่ำไปในทันที ดังนั้นก่อนจะยอมรับ pingbacks จากเว็บใด ก็ต้องชั่งใจดูก่อนว่าคุ้มไหม

แม้ว่าถ้ามองตามหลักการ SEO การใช้ pingbacks ก็เท่ากับได้ backlinks ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะมีประโยชน์ (ในสายตาของผู้เข้าชมเว็บไซต์และ search engine, ในทางทฤษฎี) ก็ต่อเมื่อเป็นเว็บไซต์ประเภทเดียวกันและมีคุณภาพทั้งคู่ เช่นเว็บไซต์ข่าวที่อาจมีการแชร์ผู้อ่านข่าวสารระหว่างกันหรือให้เครดิตกัน แต่ถ้าหากเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วมีการรับ pingbacks มากโดยหวังว่าจะได้ผลในการทำ SEO หรือแชร์ผู้อ่านกันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ และหากถูก search engine จัดอยู่ในสแปมลิงค์ก็ยิ่งไปกันใหญ่

ดังนั้น pingbacks ในสายตาของผู้ดูแลเว็บไซต์ในปัจจุบันจะมองเป็นแง่ลบ คือไม่ใช้เลย มุ่งสร้างเนื้อหาที่จูงใจผู้เข้ามาชมเว็บไซต์, ทำ SEO และใช้เครื่องมืออย่าง facebook หรือ twitter มาช่วยจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

Pingbacks กับ Backlinks เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า

Pingbacks เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่าง blog ที่ใช้หลักการนี้ (รวมทั้ง WordPress) โดยมีขั้นตอนตามหัวข้อ “กลไกของ Pingbacks เป็นอย่างไร” ข้างต้น แต่ backlinks เป็นคำที่มักใช้โดย search engine หมายถึงการทำลิงค์จากเว็บเพจหนึ่งมายังอีกเว็บเพจหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องปรากฏเป็นคอมเมนต์หรือลิงค์ที่เพจปลายทาง ซึ่งเป็นลิงค์ที่วิ่งมาที่เพจปลายทางอย่างเดียว และเว็บไซต์ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องสื่อสารอะไรกันทั้งสิ้น

ถ้ามองในแง่การทำ SEO การทำ pingbacks จะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมุมมองของ search engine โดยทั่วไปถ้าทำด้วยเจตนาจะใช้ trick คือโยงไปโยงมาระหว่างเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นสแปมลิงค์ก็ไม่มีประโยชน์และจะถูกลดอันดับลงด้วย

ลิงค์ภายในกับ pingbacks

สำหรับผู้ใช้ WordPress ไประยะหนึ่งอาจจะเคยสังเกตว่าเมื่อมีการทำลิงค์ภายในระหว่างโพสต์ภายในเว็บไซต์ของเราเองจะมีโพสต์นั้นโผล่มาเป็นคอมเมนต์ในหน้า dashboard อันนี้เป็นผลมาจากการ pingbacks กันภายใน เพราะ WordPress ถือว่าการที่โพสต์ใดโพสต์หนึ่งในเว็บไซต์เดียวกันทำลิงค์กันเองก็ถือเป็นการคอมเมนต์ จึงไปปรากฏเป็นคอมเมนต์รออนุมัติเช่นเดียวกับ backlinks ที่มาจากภายนอก

จุดประสงค์ของ WordPress คือช่วยให้ search engine สามารถเดินไต่ลิงค์ที่มีการอ้างอิงถึงภายในได้ทั่วถึง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเพจที่ตกสำรวจ ดังนั้นเมื่อเรากดปุ่มโพสต์เพจที่มีลิงค์ภายใน ทุกโพสต์ที่ถูกอ้างอิงถึงก็จะถูก ping ไปยัง search engine เพื่อให้มาเก็บข้อมูลไป และแจ้งเตือนเราผ่าน pingbacks ภายในว่าโพสต์เหล่านั้นได้ถูก ping ออกไปแล้ว

แต่ข้อเสียคือมันสร้างความรำคาญให้เรา วิธีการง่ายๆคิอเวลาใส่ url ของลิงค์ไม่ต้องใส่โดเมนเนม เช่น ถ้าเราทำลิงค์ไปยังโพสต์ภายในชื่อ https://webstyleapp.com/marketing/ทำตลาดออนไลน์อย่างไร

ซึ่งโดยปกติโพสต์นี้จะถูกส่งเป็น pickbacks แต่ถ้าไม่ต้องการก็ให้แก้เป็น

marketing/ทำตลาดออนไลน์อย่างไร

ซึ่งเป็นการบอก WordPress ว่าไม่ต้องทำ pingbacks กับลิงค์นี้

สรุปว่าใช้ pingbacks ดีหรือไม่ดี

อันนี้ตอบง่ายๆ แล้วแต่วิจารณญาณ ต่างคนต่างมุมมอง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมองเป็นแง่ลบ เหตุผลคือ

1. ใช้การคอมเมนต์ตามปกติดีกว่า เพราะ pingbacks เป็นการคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากเว็บเพจอื่น แล้วเขาทำลิงค์มาให้ผู้อ่านของเราตามไปอ่านที่เว็บเพจของเขา เป็นการดึงผู้อ่านออกไป แต่ผู้นิยมจะบอกว่านั่นแหละคือคอนเซปต์ของ pingbacks เพราะเป็นการแลกลิงค์กันลักษณะหนึ่ง

2. Pingbacks ส่วนใหญ่เป็นสแปม หากเปิดเอาไว้ก็จะเสียเวลาไปกับการลบสแปมเหล่านี้ คนแย้งก็ว่ามี plugin สำหรับการกรองสแปมเหล่านี้อยู่แล้ว หากเลือกรับเฉพาะลิงค์ที่ดีๆก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า

3. ผู้ทำลิงค์มาอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเพจของตัวเองอย่างไรก็ได้ ทำให้เราทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ตรงกับที่เคยอนุมัติไว้ ซึ่งบางทีอาจเป็นเว็บลามกหรือผิดกฏหมาย คนแย้งก็ว่าก่อนรับลิงค์สามารถตรวจสอบดูความน่าเชื่อถือของเว็บเพจนั้นได้อยู่แล้ว ถ้าพบว่าผิดประเภททีหลังก็ลบลิงค์ออกได้

4. Pingbacks เป็นช่องโหว่อันหนึ่งใน WordPress ที่แฮคเกอร์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางไม่ดีได้ อันนี้ขออธิบายว่าระบบ pingbacks ของ WordPress ใช้ฟังก์ชันในไฟล์อันหนึ่งภายใต้ mysite.com/xmlrpc.php ซึ่งเป็นเป้าโจมตีของแฮกเกอร์ และตั้งแต่เวอร์ชัน 3.5 บริการนี้ถูกเซตให้เปิดไว้ ไม่ใช่ปัญหาที่ตัว pingbacks โดยตรง เรื่องนี้มีรายละเอียดพอสมควรไว้จะมานำเสนอในคราวหน้าครับ

ใครจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูครับ ส่วนของผมปิด 555