ทำความเข้าใจกับ WordPress Permalink

Permalinks คืออะไร

Permalinks เป็นกลไกหรือของ WordPress ที่ช่วยให้เพจของเราเป็นมิตรกับ search engine โดยเมื่อมีการตั้งค่า permalinks แล้ว url ของโพสต์หรือเพจของเราจะมีลักษณะเป็นข้อความ กล่าวอย่างง่ายๆ permalinks คือลักษณะของ url ที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไร อย่างเช่น ถ้าเราพบลิงค์

http://myweb.com/train-your-brain/how-to-read-effectively

อย่างนี้ถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดอ่านก็พอจะเข้าใจได้ว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ลิงค์ลักษณะนี้เรียกว่า permalinks ซึ่งต่างกับลิงค์แบบธรรมดา เช่น

http://myweb.com/?page_id=238

ซึ่งไม่สื่อความหมายอะไร แต่ความสำคัญของ Permalinks ไม่ได้อยู่ที่ให้คนดูแล้วเข้าใจ แต่จุดประสงค์คือการทำให้ search engine เข้าใจ พูดง่ายๆคือ search engine สนใจที่จะอ่านลิงค์แบบนี้มากกว่าลิงค์แบบธรรมดา เพราะจะทำสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เนื้อหาภายในน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร จะได้นำไปจัดลำดับถูก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า permalinks เป็นหัวใจสำหรับการทำ SEO ใน WordPress ก็ว่าได้

WordPress สามารถทำ Permalinks ได้อย่างไร

จริงๆคำว่า Permalinks เป็นศัพท์ที่ WordPress ใช้เสียมากกว่า ถ้าเป็น CMS ตัวอื่นๆ หรือศัพท์ทางเทคนิคทั่วไปมักจะใช้คำว่า Friendly URL หรือ url ที่เป็นมิตร หรือ url ที่อ่านง่ายนั่นเอง

จริงๆความความสามารถในการทำ Permalinks จะต้องอาศัยความสามารถของ Web Server ที่ใช้เป็น hosting ของเรา (เช่นต้องติดตั้ง mod_rewrite สำหรับ Linux เป็นต้น) แต่ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่า hosting ทุกที่เขารองรับความสามารถนี้ไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Linux เราจะบีบประเด็นให้แคบลงคือจะเซต Permalinks ใน WordPress อย่างไร

การเซต Permalinks

ไปที่หน้า Settings/Permalinks

wordpress permalink คืออะไร

คือโดยปกติมันจะเซตไว้ที่ Default คือเป็นรหัสที่อ่านไม่รู้เรื่อง (สำหรับคนทั่วไป) ถ้าต้องการใช้ Permalinks ก็เลือกเป็นตัวอื่น ปกติจะนิยมสามแบบ คือแบบแรกคือใช้ชื่อของโพสต์หรือชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ อีกแบบหนึ่งเอา วัน-เดือน-ปี หรือ ปี-เดือน-วัน ขึ้นแล้วตามด้วยชื่อโพสต์ แบบสุดท้ายคือนำด้วยชื่อ category แล้วตามด้วยชื่อของโพสต์

การตั้งค่า permalink

wordpress-permalinks-settings

เมื่อกดบันทึก WordPress จะสร้างไฟล์ชื่อ .htaccess ไว้ที่โฟลเดอร์ root หรือ public_html (ที่เดียวกับ wp-config) ซึ่งมีโค้ดต่อไปนี้

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ของระบบ server ที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างที่เบราเซอร์และเซอร์ฟเวอร์ รายละเอียดในเบื้องต้นเรายังไม่ต้องสนใจ ต่อไปลองเขียนโพสต์ใหม่ขึ้นมาหรือลองเปิดโพสต์เก่า จะปรากฏช่องให้ใส่ข้อความ

wordpress-permalink-edit

ซึ่งโดยปกติ WordPress จะเอาชื่อ title มาเป็นชื่อต่อท้าย url แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ซึ่งลองสังเกตดูที่ช่อง slug ด้านล่าง ข้อความจะเปลี่ยนไปตามข้อความที่เราใส่ในช่อง permalink นี้ แต่จะมีความยาวได้จำกัด เพราะควรจะสั้นๆและตรงกับ keyword ที่ต้องการ

ความปลอดภัยของการทำ Permalinks

แม้ว่าการเซตให้ WordPress ทำงานในโหมด Permalinks จะมีประโยชน์อย่างมากในการทำ SEO แต่ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งที่ hacker ใช้ในการ redirect เว็บไซต์เราไปยังที่อื่น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องปกป้องไฟล์ .htaccess นี้เช่นเดียวกันกับไฟล์อื่นๆที่สำคัญในระบบของ WordPress เพราะฉะนั้นหลังจากสร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมาแล้วก็ให้เซต permission เป็น 644 ซึ่งจะอนุญาตให้ admin ของเว็บนี้เท่านั้นที่สามารถเขียนไฟล์นี้ได้ (ซึ่งก็คือ username และ password ที่เราได้จาก hosting ที่เราใช้บริการ)

สรุป

สำหรับผู้เริ่มทำ ให้เริ่มจากการเซต permalink เป็น post name ตามข้างต้นจะง่ายที่สุด ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้ใช้ชื่อของโพสต์หรือเพจต่อท้าย domain name ส่วนกรณีอื่นๆ สำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะยังไม่จำเป็น ซึ่งจะใช้ในกรณีที่เราต้องการทำ SEO แบบเจาะจงบางอย่าง เช่นการใช้วันเดือนและปีเป็นส่วนหนึ่งของ keyword ซึ่งจะเซตเป็น “Day and name” และ “Month and name” เป็นต้น