การเปลี่ยนสไตล์ของฟอนต์ภายใน block ของ Gutenberg

Gutenberg เป็นเอดิเตอร์มาตรฐานที่มาพร้อมกับ WordPress 5.0 ซึ่งเราสามารถเซตขนาดของฟอนต์ได้ แต่หากเราต้องการเซต style แบบอื่นๆก็ทำได้ด้วยเทคนิคง่ายๆ

Continue Reading

การเปลี่ยน url ของ author จาก username เป็น nickname

ตามปกติ WordPress จะเซตให้ user ในระบบมี url เป็น /author/username ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดเผยให้ทราบ วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือใช้ปลั๊กอินหรือใช้ code แก้ไข

Continue Reading

Child theme คืออะไร

Child theme เป็นระบบที่ WordPress ออกแบบมาเพื่อให้สามารถ customize theme ได้โดยไม่ต้องไปแก้ไขธีมหลัก ข้อดีคือเมื่อมีการ update theme ก็จะไม่กระทบกับธีมหลัก

Continue Reading