แชร์ด้วย Jetpack Publicize และ Jetpack Sharing

แชร์ด้วย Jetpack Publicize และ Jetpack Sharing

การใช้ระบบ Subscription หรือ Follow เป็นการสร้างเครือข่าย blog ของ WordPress เมื่อถึงยุคของ social จึงเกิดระบบ like และ share ขึ้น ซึ่งสามารถขยายเครือข่ายได้อย่างมากมายกว่าที่ระบบ blog เคยทำได้มาก่อน …

ถึงเวลาปรับปรุงเว็บไซต์แล้วหรือยัง

ถึงเวลาปรับปรุงเว็บไซต์แล้วหรือยัง

สงวนลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะพัฒนาขึ้นใช้เองในองค์กร outsource ให้ภายนอกทำก็ดี ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งเนื้อหาและเทคโนโลยี่ หลายแห่งมีเว็บไซต์ไว้ประดับนามบัตรและโลโก้เฉย…

Close Menu