การติดตั้ง wordpress ใน subfolder

การติดตั้ง WordPress ใน subfolder

การติดตั้ง wordpress ใน subfolder

ปกติเมื่อเราทำการติดตั้ง WordPress เราจะติดตั้งลงบน public_html เพราะเป็นตำแหน่งมาตรฐาน แต่บางครั้งเรามีความจำเป้นต้องติดตั้ง WordPress ลงในโฟลเดอร์ย่อยลงไปอีกชั้นหนึ่ง เช่นใน public_html/wordpress อาจด้วยเหตุที่เรามี web application อื่นติดตั้งรวมอยู่ด้วย เช่น opencart ซึ่งการแยก WordPress ไปลงใน subdirectory จะช่วยทำให้ดูเป็นระบบมากกว่า

โดยปกติหากเราติดตั้ง WordPress ไว้ที่ /public_html/wordpress เว็บไซต์ของเราก็จะต้องมี url เป็น http://webstyleapp.com/wordpress แต่ในที่นี้เราต้องการให้เป็น http://webstyleapp.com

ขั้นตอนการติดตั้งครั้งแรก

เซตให้ WordPress อยู่ใน /public_html/wordpress ก่อน

1. FTP ไฟล์ของ WordPress ไปที่ /public_html/wordpress
2. ติดตั้ง WordPress ตามกระบวนการปกติ
3. ซึ่งตอนนี้ url ของเราจะอยู่ที่ http://webstyleapp.com/wordpress

ใช้ NotePad+ ก็อปปี้ /public_html/wordpress/index.php ไปไว้ที่ /public_html แล้วเปิดไฟล์ดังกล่าว เปลี่ยนคำสั่งในบรรทัด

require(‘./wp-blog-header.php’);

เป็น

require(‘./wordpress/wp-blog-header.php’);

4. เข้าเมนู Settings->General เปลี่ยนเป็น

WordPress Directory: http://webstyleapp.com/wordpress/
Site Directory: http://webstyleapp.com/

5. ทดลองเข้า http://webstyleapp.com/ ซึ่ง url หลักควรจะเปลี่ยนมาที่นี่

หากจะย้ายจากตำแหน่งเดิม

หากเราติดตั้ง WordPress ลงใน /public_html อยู่ก่อนแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ย้ายไฟล์ทั้งหมดลงไปไว้ที่ /public_html/wordpress
2. ใช้ NotePad+ ก็อปปี้ /public_html/wordpress/index.php ไปไว้ที่ /public_html แล้วเปิดไฟล์ดังกล่าว เปลี่ยนคำสั่งในบรรทัด

require(‘./wp-blog-header.php’);

เป็น

require(‘./wordpress/wp-blog-header.php’);

4. เข้าเมนู Settings->General เปลี่ยนเป็น

WordPress Directory: http://webstyleapp.com/wordpress/
Site Directory: http://webstyleapp.com/

5. ทดลองเข้า http://webstyleapp.com/ ซึ่งควรจะเข้าได้ตามปกติ