การใช้งาน WordPress – การสร้าง page

จุดเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์ก็คือการสร้างเพจ(page) เพจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ WordPress โดยทั่วไปจะเป็นลิงค์ๆหนึ่งในเมนู เพจมักใช้กับเนื้อหาที่แน่นอนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ในระบบของ WordPress เราสามารถเลือกเลย์เอาท์ของแต่ละเพจให้แตกต่างกันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ theme ที่ใช้ด้วย (แต่โพสต์-post ไม่สามารถเลือกได้) และถ้าหากเรารู้วิธีการแก้ไข theme นิดหน่อยก็สามารถอัพโหลดเลย์เอาท์แบบที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปได้ แต่โดยทั่วไป theme (ฟรี) ก็มีเลย์เอาท์ที่เพียงพอกับความต้องการได้พอควร

ภายใน page ก็คือที่ที่เราจะใส่ข้อความ รูปภาพหรืออะไรต่างๆลงไป จริงๆก็คือหน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่ง แต่ในภาษาของ WordPress จะเรียกว่า page

การสร้าง page (หรือหน้าเว็บไซต์)

กดเมนู Pages->Add New จะเป็นการสร้างหน้า page ใหม่

สอน wordpress การสร้าง page
การสร้างเพจ

เมื่อเราสร้าง page เรามีทางเลือกสามอย่าง

  • ต้องการให้โชว์ลิงค์ของ page นั้นในหน้าเว็บไซต์เลย เลือก public
  • ต้องการให้ใส่รหัสผ่านจึงจะลิงค์ไปยัง page นั้นเลือก password protected
  • ต้องการซ่อนลิงค์ไว้ แต่แสดงให้เห็นเฉพาะทีมงานที่ login ผ่าน mysite.com/wp-admin เลือก Private
สอน wordpress การแก้ไขเพจ
สถานะของเพจ ปกติจะเซตไว้เป็น Public หมายความว่าเผยแพร่ทันที นอกจากนี้เรายังสามารถเซตวันที่และเวลาที่เผยแพร่เพจนั้นได้ด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการแสดงผลก่อนหลัง

ปกติเมื่อเราสร้าง page แล้วกดปุ่ม Publish จะถือว่าเป็นแบบแรก หากต้องการให้เป็นแบบอื่นก็กลับมาแก้ไขทีหลัง

กดปุ่ม Save Draft ถ้าต้องการบันทึกไว้เป็นเค้าโครงก่อนที่จะ publish แต่แนะนำว่าพอเขียนเสร็จก็ให้กดปุ่ม Publish แล้วถ้าต้องการซ่อนก็มาเปลี่ยนเป็น Private ภายหลังจะดีกว่า

ส่วนวันเดือนปีและเวลาของการสร้างแต่ละ page ก็เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ปกติวันที่และเวลาในการเผยแพร่จะมีประโยชน์กับโพสต์ (post) เพราะจะใช้ในการเรียงลำดับก่อนหลังเวลาแสดงรายการโพสต์ออกมา

Page Attributes

Parent หมายถึงว่า page นี้เป็น page ย่อยของ page ใด ถ้าเราทำ page ให้อยู่ในระนาบเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องเซต การจัดเพจเป็นหลายระดับจะจำเป็นก็ต่อเมื่อคุณต้องการ url ของเพจนั้นถูกแบ่งเป็นส่วนๆ เช่น

http://www.wordpresspage.com/parent-page/child-page/this-page

Template หมายถึงว่า page นี้จะใช้ layout แบบใด ซึ่งขึ้นอยู่กับ theme ที่ใช้ ชื่อแต่ละชื่อแล้วแต่ คนทำ theme จะตั้ง ส่วน layout จริงๆเป็นอย่างไรก็ต้องดูจากเว็บไซต์ของคนทำtheme (ซึ่งส่วนใหญ่ของฟรีจะมีน้อยหรือไม่มี คือเป็น Default Template)

สอน wordpress
Parent page ใช้บอกว่าเพจนี้อยู่ภายใต้เพจอะไร มีผลต่อ url ของเพจนี้ Template เป็นตัวเลือก layout ของเพจนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใช้ธีมอะไร

Featured Image

สอน wordpress
เซตรูปประจำเพจ

หมายถึงรูปประจำ page นั้นๆ ปกติ WordPress จะยอมให้มี featured image ได้รูปเดียวต่อหนึ่ง page ถ้าหากต้องการมากกว่าหนึ่งก็จะต้อง

  1. เลือก theme ที่สามารถ featured image ได้หลายรูป
  2. เลือก plugin ที่สามารถเซต featured image ได้หลายรูป
  3. ใส่รูปเข้าไปใน content ของ page ซึ่งจะใส่กี่รูปก็แล้วแต่เรา

ตำแหน่งของ featured image ขึ้นกับ theme ยกเว้นกรณี 3. ซึ่งเราจัดแต่งเอง

ทำความเข้าใจกับ Post ของ WordPress

WordPress มีหลักการที่สำคัญสองอย่างคือ page และ post

Post หมายถึงเรื่องๆหนึ่งหรือบทความๆหนึ่ง ซึ่งจะแสดงเป็นลิงค์ในหน้าหลักประกอบกับข้อความสั้นๆ และตามด้วยปุ่ม Read more และเมื่อคลิกก็จะแสดงทั้งหน้าให้เห็น

การสร้าง post (หรือบทความ)

กดเมนู Posts->Add New จะเป็นการสร้างหน้า post ใหม่ การสร้าง post ใหม่จะเหมือนกับการสร้าง page แต่มี option เพิ่มคือ

Format

สอน wordpress
Format ของโพสต์เป็นตัวบอกว่า post นี้เป็นประเภทอะไร ปกติจะเซตไว้ที่ Standard ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธีมที่ใช้ว่า support format หรือไม่

หมายถึงประเภทของ post คือเป็นโพสต์ที่เป็นข้อความหรือรูปภาพ หรือวีดีโอ โดยทั่วไปให้เซตเป็น Standard การเซตเป็นค่าอื่นแล้วจะมีผลต่อหน้าตาของ post นั้นอย่างไรจะขึ้นกับ theme ที่ใช้

Categories

หมายถึงประเภทของ post ซึ่งส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในเมนูรอง category มีไว้สำหรับแบ่ง post ไว้เป็นประเภทๆ เพื่อให้ง่ายในการค้นหาและจัดกลุ่ม หากเราไม่ระบุ WordPress จะจัดให้เป็น Uncategorized คุณควรที่จะจัดกลุ่มของ post ไว้เสมอ โดยการกด Add New Category แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก ในหนึ่ง post สามารถอยู่ได้หลายกลุ่ม

สอน wordpress
Category ในสำหรับจัดกลุ่มหรือประเภทของโพสต์ โพสต์ที่ไม่จัดกลุ่ม จะจัดเป็น uncategorized โดยอัตโนมัติ

Tags

หมายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ post นี้ ใช้เหมือนกับการ tag ใน facebook หรือ social media ต่างๆ

สอน wordpress
Tag คือป้ายกำกับโพสต์ คล้ายที่ใช้ใน facebook หรือ Instagram