การติดตั้ง WordPress ตอนที่ 2 – การอัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนต่อไปก็คือการอัพโหลดไฟล์ของ WordPress ขึ้นไปยัง host ที่เราเซตเอาไว้ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าเราสามารถใช้ระบบ auto install ของ host ติดตั้ง WordPress ให้เราโดยตรง แต่การติดตั้งด้วยตัวเองจะทำให้เราเข้าใจกระวนการทำงานของ WordPress ได้ดียิ่งขึ้น

และเมื่อเว็บไซต์มีปัญหา การอัพโหลดด้วยตัวเองเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

การอัพโหลดทำโดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภท FTP ซึ่งภายใน cPanel ก็มีเครื่องมือตัวนี้อยู่ในตัว แต่ในที่นี้จะแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ FTP ภายนอกที่เป็นที่นิยมกันคือ FileZilla ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก FileZilla Project

เซตโฮสต์และอัพโหลดไฟล์

เลือกปุ่มมุมขวาบนเพื่อเซตโฮสต์

สอน wordpress
การเซตรหัสเพื่อติดต่อ host ผ่าน FileZilla

จากนั้นเลือก New Site เพื่อตั้ง username และ password สำหรับไซต์ใหม่ และใส่ข้อมูลที่ได้จากโฮสต์

1. Host -> ftp.mysite.com

2. ใส่หมายเลข port (ถ้ามี) ถ้าไม่มีจะถือว่าเป็น 21 (ไม่ต้องใส่ 21 ปล่อยว่างไว้)

3. เลือก Logon Type เป็น Normal

4. ใส่ user และ password ที่ได้มาจากโฮสต์

สอน wordpress
การติดตั้ง WordPress ด้วย FTP

ดาวน์โหลด wordpress จาก wordpress.org แล้วแตกไฟล์ แล้วเลือกทุกไฟล์แล้วลากไปวางใน FileZilla ณ โฟลเดอร์ public_html หรือชื่ออื่นคล้ายกันเช่น htmldoc หรือชื่อที่โฮสต์ระบุไว้ อะไรที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวลบออกให้หมด เพราะเรากำลังจะเอา wordpress ไปแทนที่

สอน wordpress
เมื่อ FileZilla สามารถติดต่อกับโฮสต์ได้
สอน wordpress
เลือกไฟล์ทั้งหมดของ WordPress แล้วลากไปวางที่ปลายทาง(โฮสต์)

การเซตฐานข้อมูล

การที่ WordPress จะทำงานได้ต้องการฐานข้อมูล 1 ตัว ซึ่งโดยปกติโฮสต์เช่าจะมีให้ใช้ได้อย่างต่ำก็สองตัว บางแห่งอาจมีให้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับระดับราคา เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ในตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ของเรา เช่น mysite.com ที่เบราเซอร์ จะเห็นหน้าจอซึ่งบอกให้เราเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล

สอน wordpress
เริ่มติดตั้ง wordpress

กด Let’s go แล้วกรอกข้อมูลที่เราเตรียมไว้ลงไป

สอน wordpress
การติดตั้ง wordpress การเซตฐานข้อมูล

สังเกตที่ช่อง Database Host ถ้าโฮสต์ที่เราใช้ไม่ได้ระบุก็มักจะหมายถึง localhost ซึ่งเป็นค่า default ส่วนช่อง Table Prefix หมายถึงอักษรที่จะใช้นำหน้าตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลของ WordPress ซึ่งค่าปกติก็คือ wp_ แต่เนื่องจาก WordPress เป็น Opensource ดังนั้นแฮคเกอร์จึงรู้กลไกการทำงานและรู้ชื่อตารางทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล การเพิ่มอักษรนำหน้าตารางจะช่วยให้แฮคเกอร์เดาชื่อตารางได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่ง เราอาจตั้งช่องนี้เป็น od_ หรือ lk_ หรืออะไรที่ไม่มีความหมายได้

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง WordPress จะขึ้นหน้าจอให้เราดำเนินการต่อ โดยกดปุ่ม Run the install

แต่บางครั้งอาจเกิดข้อความ

สอน wordpress
การติดตั้ง wordpress – run install

ซึ่งหมายความว่า WordPress สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถสร้างไฟล์ config-config.php ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ เนื่องจาก server ได้เซตไว้ว่าห้าม write ลงบนไดเรกทอรี่ปลายทางได้ อันนี้ให้ไปเข้า cpanel หรือใช้ FileZilla แก้ไขสิทธ์ให้เราสามารถได้

ขั้นตอนสุดท้าย

หลังจากนั้น ก็ตั้งชื่อ title ของเว็บไซต์ ที่สำคัญคือชื่อของ admin ที่จะทำการดูแลเว็บไซต์ ให้ตั้งชื่อที่ไม่ใช่ชื่อสามัญเช่น admin, root, administrator, john รวมทั้งการใช้ชื่อโดเมนเนม เพราะจะทำให้ถูกแฮคได้ง่าย ส่วนรหัสผ่านก็ตั้งใช้ยาวสัก 10 ตัว มีตัวเลขผสมอักษรตัวใหญ่และอักษรพิเศษเช่น ^#$ ตรงนี้อย่าเห็นว่าไม่สำคัญ

สุดท้ายคืออีเมลล์สำหรับสื่อสารระหว่างเราในฐานะ admin กับเว็บไซต์ของเรา เพราะจะต้องใช้เมื่อเราลืมรหัสผ่าน